Lokal mieszkalny
Podstawowe informacje:
Data: 2013-07-04
Godzina: 14:20
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Cena wywoławcza: 104 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 756/10
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro, 58-500 Jelenia Góra, ul. Grottgera 15/2, tel. (75) 764 60 50, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

4 lipca 2013 r. o godz. 14:20

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18, w sali nr 110, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 15 o powierzchni użytkowej 51,35 m2, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Wiłkomirskiego 5, objętego księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00089106/8. Lokal mieszkalny posiada przynależną komórkę piwniczną o powierzchni 2,91 mkw. Właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 15 jest Jerzy Janusz Kwaśny. Właścicielem lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku położonym w Jeleniej Górze przy ul. Wiłkomirskiego 5 jest Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 58-500 Jelenia Góra, ul. Różyckiego 19. Współwłaścicielami działki gruntu nr 73 o powierzchni 2,98 ha objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze jest Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jeleniej Górze oraz właściciele mieszkań budynków przy ul. Wiłkomirskiego 5,7 oraz przy ul. Kiepury 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 139 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 104 250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 13 900,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w

PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069.

Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wiłkomirskiego
Miasto: Jelenia Góra
Wojewodztwo: dolnośląskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.